Hydrate Lime

Vôi ngậm nước là dạng vôi lỏng hoặc dạng bột, được tôi từ vôi sống . Quá trinh tôi vôi này sinh ra nhiệt.
Vôi ngậm nước được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và hóa chất
Công thức hóa học của vôi ngạm nước : Ca(OH)2

Hydrated-Lime

Thông số kỹ thuật:
Thành phần hóa học
Tỷ lệ %
Ca (OH)2
 ≥ 96%
Mg(OH)2
 0.45%
SiO2 Avg
0.18%
R2O3
 0.66%
CaCO3MgCO3
1.16%
Moisture
1.5%
Particle size
325 mesh
Đặc tính vật lý
Specific surface (BET)
13-22 m2/g
Bulk density
500Kg/m3
Min. Top cut
10 μ

Các bài viết khác